Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Събития

Събития

Обучение по социологически проучвания

Обучението се проведе на 16-17 октомври 2019 г. в с. Арбанаси, община Велико Търново. Темите на обучението обхващат видове социологически проучвания, подготовка на инструментариум за провеждане на социологическите проучвания и контрол на резултатите, резултати от проведените социологически проучвания на населението в градовете бенефициенти по ИП „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” и тяхното интерпретиране.

Обучение по работа в екип

Обучението се проведе на 15-16 октомври 2019 г. в с. Арбанаси, община Велико Търново. Темите на обучението обхващат: същност на комуникациите, ефективни комуникации, видове екипи и роли, жизнен цикъл на екипа, характеристики на добре функциониращите екипи, ефективни методи за работа в екип, метод за работа „мозъчна атака“, управление на конфликти в екипа.

Обучение по енергийна ефективност

Обучението се проведе на 29-30 май 2019 г. в гр. София, в офиса на Експертния център, ул. „Искър“ № 98. Темите на обучението обхващат: нормативна рамка, регулираща енергийната ефективност на жилищата; възможности за финансиране на мерките по енергийна ефективност в общините; енергийна ефективност на домакинствата – решения и технологии; представяне и дискусия за добри общински практики по енергиен мениджмънт в общините; обсъждане на възможностите за включване в схемата за подмяна на отоплителните уредите на дърва и въглища на критерии, свързани с енергийната ефективност.

Обучение по моделиране и инвентаризация на емисии

Обучението се проведе на 8 май 2019 г. в гр. София, в офиса на Експертния център, ул. „Искър“ № 98. В обучението бяха включени следните теми: видове моделиране на качеството на атмосферния въздух, представяне на дисперсионен модел AERMOD, инвентаризация на емисиите на замърсители – осигуряване на първични данни за дисперсионно моделиране и обработка на набраните данни, демонстрационна интерактивна сесия.

Обучение по оценка на програмите за качество на атмосферния въздух

Обучението се проведе на 7 май 2019 г. в гр. София, в офиса на Експертния център, ул. „Искър“ № 98. Темите на обучението обхващат: нормативна рамка на програмите за КАВ, съдържание на програмите на КАВ, методология на разработване на Програмите за КАВ.

Обучение по връзки с обществеността – изпълнение на комуникационните дейности в рамките на Интегрирания проект

Обучението се проведе на 18-19 април 2019 г. в гр. София, в офиса на Експертния център, ул. „Искър“ № 98. Темите на обучението обхващат: комуникационна стратегия, целеви групи, принципи и подходи на комуникацията в проекта, послания и канали за комуникация, план за действие, комуникация между информационните центрове и експертния център, план за действие на всеки информационен център с календарен график.

Последни новини

Община Стара Загора публикува документите за обществено обсъждане

Община Стара Загора публикува документите за обществено обсъждане по Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в рамките на Интегриран проект &bdqu...

Прочети още

Община Бургас публикува документите за обществено обсъждане

Община Бургас публикува документите за обществено обсъждане по Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в рамките на Интегриран проект „Бълг...

Прочети още

Община Велико Търново публикува за информация документите по Схемата за преход към алтернативни форми за отопление

Община Велико Търново публикува за информация документите по Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в рамките на Интегриран проект „Българ...

Прочети още